Legi specifice administrarii asociatiilor de proprietari

Legea Nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor

Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinarea, organizarea si funcionarea asociaiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr. 1588/2007

Ordinul 1058/2019 privind aprobarea conținutului cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiumului

Ordinul Nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Legea nr. 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007

Legea 277/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007

Legea 114/1996 Legea locuintei

Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice

Proiecte de lege

Initiativa pentru modificarea si completarea  Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor.