Servicii Cenzorat

Verificarea lunară a activității noastre o certifică persoane abilitate cu studii de specilitate și experiență îndelungată in domeniul financiar-contabil.